Liberal
N. Cenk Sayber 2020 İktisat Ödülü

Ø  İnsanlık medeniyetinin gelişmesinde, zenginliğin ve refahın artışında mülkiyet hakkının, sözleşme hürriyetinin, işbölümünün, rekabet ve ticaret serbestisinin rolünü vurgulayan veya dikkate alan veya münhasıran göz ardı etmeyen

Ø  Politik ekonomi, iktisat felsefesi, para veya maliye alanlarını da içine alacak şekilde iktisat ve/veya finans alanında yapılmış çalışmalarla;

Ø  1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında tamamlanmış ve/ veya yayımlanmış olan bir makaleden daha kapsamlı araştırma, tez, kitap niteliğinde;

Ø  Yüksek lisans ya da doktora tezleri ile ve/veya

Ø  Felsefî, teorik denemelerle de araştırma raporu, kamu politikası analizi veya önerisi içerikli eserlerle de
başvuru yapılabilir.

Jüri Üyeleri

o   Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

o   Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomist - Danışman

o   Prof. Dr. Selahattin Togay
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi


Virüs salgınından dolayı ertelenmek durumunda kalan yarışmanın şartları aşağıdaki gibi revize edilmiştir.
Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2021

LİBERAL DÜŞÜNCE TOPLULUĞU DERNEĞİ N. CENK SAYBER İKTİSAT ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

KAPSAM

MADDE 1.

Bu yönetmeliğin kapsamı Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’nin Necmettin Cenk Sayber’in desteğiyle düzenlediği iktisat alanında yapılmış fikrî çalışma ödülünün şartlarını belirlemektir.

AMAÇ

MADDE 2.

2.1. Ödül iktisat alanında yapılmış insanlık medeniyetinin gelişmesinde, zenginliğin ve refahın artışında mülkiyet hakkının, sözleşme hürriyetinin, işbölümünün, rekabet ve ticaret serbestisinin rolünü vurgulayan veya dikkate alan veya münhasıran göz ardı etmeyen çalışmaları teşvik etmeyi;

2.2. Önceki maddede bahsedilen temel değer ve kurumların ülkemizde daha iyi anlaşılmasını temin etmeyi amaçlamaktadır.

KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

MADDE 3.

3.1. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2020’dir. Yeni hali: 31 Ocak 2021

3.2. Ödüle başvuru için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.

3.3. Bu ödül, 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında tamamlanmış ve/ veya yayımlanmış olan bir makaleden daha kapsamlı araştırma, tez, kitap niteliğinde eserlere yöneliktir.

Yeni hali:1 Ocak 2015 yılından sonra yapılmış olması yeterlidir, son tarih sınırlaması yoktur. 

3.4. Ödüle politik ekonomi, iktisat felsefesi, para ve maliye temalarını da içine alacak şekilde iktisat ve finans alanında yapılmış eserlerle başvurulabilir. Yüksek lisans ya da doktora tezleri ile başvuru yapılabilir. Felsefî, teorik denemelerle birlikte araştırma raporu, kamu politikası analizi veya önerisi içerikli eserler de bu kapsamdadır.

3.5. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye sınırları içerisinde yaşıyor olması gerekli değildir. Yurt dışından da başvuru yapılabilir.

3.6. Katılımcılar www.liberal.org.tr sayfasındaki başvuru formunu doldurup, özgeçmişini ve çalışmasını word veya pdf formatında forma yükleyecek, ayrıca formunu, özgeçmişini ve çalışmasının basılı 3 nüshasını Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No. 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara adresine posta yoluyla gönderecektir.

3.7. Başvurulan çalışmanın dili Türkçe olmalıdır.

3.8. Ödüle başvuranların dereceye giren eseri daha önce başka bir yayınevi tarafından yayınlanmamış ise Liberal Düşünce Topluluğu ve/ya da Liberte Yayınları tarafından tam ya da parçalanarak yayınlanmasına izin verdiğini ve bunun için ödül dışında bir telif talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

3.9. Katılım şartlarını ve gerekliliklerini yerine getirmeyen eser veya yazarları, uyumsuzluk söz konusu olduğunda değerlendirme ve ödül dışı kalır.

MADDE 4.

4.1. Ödül için birden fazla eser ile ya da birden fazla yazarlı ortak eser ile başvurulabilir. Tüm yazarların yarışmaya katılmak için yazılı izin vermeleri gerekmektedir.

4.2. Katılım ücrete tabi değildir.

4.3. Gönderilen malzemeler iade edilmeyecektir.

JÜRİ VE ÇALIŞMASI

MADDE 5. Ödül Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşur:

Prof. Dr. Selahattin Togay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomist - Danışman

MADDE 6.

6.1. Her bir başvuruyu tüm jüri üyeleri değerlendirecektir.

6.2. Jüriler başvuruları, içeriğin ödülün amacına uygunluğu, konu hâkimiyeti ve literatür kullanımı, özgünlük, tutarlılık ve yazı bütünlüğü ölçütlerine göre değerlendirmeye alacaklardır.

6.3. Jüri üyeleri, başvuruları 60 gün içerisinde değerlendirecektir.

6.4. Jüri, ödül vermeyi reddettiği ya da yarışmayı kazanamayan eserlere ilişkin herhangi bir açıklama belirtmek zorunda değildir. Yalnızca ödülü kazananı açıklayacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

MADDE 7. Belirtilen süre sonunda jüri tarafından ödüle layık görülen esere 10.000 TL ödül verilecektir.

7.1. Ödül esere verileceği için, eserin yazarlarına ayrı ayrı ödül verilmeyecektir.

7.2. Ödüle layık görülen eser 15 Eylül 2020’de Liberal Düşünce Topluluğu’nun iletişim kanallarından açıklanacaktır.
Yeni hali: 

Ödüle layık görülen eser 15 Ekim 2021’de Liberal Düşünce Topluluğu’nun iletişim kanallarından açıklanacaktır. 

7.3. Ödül, kazanan eserin yetkili yazarının, başvuru formunda belirttiği banka hesabına yatırılacaktır.

YETKİ

MADDE 8. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’nin Yönetim Kurulu’na aittir. Cenk Sayber İktisat Ödülü için başvuran kişiler, bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Liberal Düşünce Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu

Adres: GMK Bulvarı No. 108 / 17 Maltepe 06570, Ankara
Telefon: +90 312 2316069  e-Posta: info@liberal.org.tr  www.liberal.org.tr

BAŞVURU FORMU

Not: Çalışmanın birden fazla yazarı olması durumunda form her yazar için
ayrıca doldurulmalıdır.

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı