Liberal
Özgür Toplumun İlkeleri ve Türkiye'de Eğitim

Liberal Düşünce Topluluğu’nun Özgür Eğitim-Sen ile birlikte yürüttüğü “Özgür Toplumun İlkeleri ve Türkiye’de Eğitim” adlı projenin ilk ayağı olan; “Eğitim, Özgürlük ve Türkiye” başlıklı müzakere toplantısı 22-23 Ocak tarihleri arasında Hatay’da gerçekleştirildi.

Antakya Öğretmenevi ‘nde gerçekleşen toplantıya siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve konuyla ilgili gazeteci ve yazarlar katıldı.

Doç. Dr. Bican Şahin ve Ahmet Hamdi Ayan’ın moderatörlüğünü yaptığı müzakere toplantısında Türkiye’deki demokrasi ve İnsan hakları anlayışı eğitim özelinde tartışıldı.

Biribirinden değerli isimlerin, “İnsan Hakları ve Hukuk Devleti”, “Din ve Vicdan Özgürlüğü”, “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Özgürlük”, “Sivil Toplum ve Eğitim”, “Liberal Demokrasi ve Türkiye” , “Türkiye’de Eğitimin Sorunları” başlıklı sunuşlarında Türkiye’nin kronikleşen problemlerine yönelik farklı bir perspektif sunulması amaçlandı.

Katılımcıların değerli katkılarıyla zenginleşen programda; devletin eğitim piyasasına müdaheleleri, Türk eğitim sistemindeki endoktrinizasyon problemi, zorunlu din dersi ve eğitimdeki özelleştirmeler konuları üzerinden keyifli tartışmalar yaşandı. Toplantı, LDT Yönetim Kurulu Başkanı Bican Şahin ve Genel Koordinatör Özlem Yılmaz’ın kapanış konuşmalarıyla sonlandı.

Liberal Düşünce Topluluğu ve Özgür Eğitim-Sen’in birlikte yürüttükleri söz konusu proje, Batman ve İstanbul toplantılarıyla devam edecek...

 

“Özgürlük, Eğitim ve Türkiye” Müzakereli Toplantı, Batman, 9-10 Nisan 2011

Liberal Düşünce Topluluğu, Özgür Eğitim-Sen ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamındaki toplantılarından ikincisini Batman’da gerçekleştirdi. 

Özgür bir toplumun temel değer ve kurumlarının yanında özgürlükçü bir eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği üzerine tartışmalar ile birlikte Türkiye’de resmi ideoloji ve eğitim, demokratikleşme, Kürt sorunu, yeni anayasa gibi konular da ele alındı. Prof. Atilla Yayla, Dr. Murat Yılmaz, Doç. Dr. Bilal Sambur, Prof. Tanel Demirel, Hüseyin Yayman ve Ahmed Hamdi Ayan’ın konuşmacı olarak katıldıkları toplantı iki gün sürdü.

Çoğunluğu öğretmen ve akademisyen olan katılımcıların bir kısmını Batman ve çevre illerdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri teşkil ediyordu.  Programı ilgiyle takip eden katılımcıların genel izlenimi, bu toplantının Türkiye’deki eğitimin sorunları ve özelde Batmanlıları ilgilendiren temel meseleler konusunda oldukça faydalı olduğu şeklindeydi. Bundan başka katılımcılar herkesin birbirini saygıyla dinlediği, farklı görüşlere karşın yapıcı tartışmaların yer aldığı bir toplantı olduğunu ifade etti.

Toplantı izlenimleri hakkında Atilla Yayla’nın basında yer alan yazısını buradan okuyabilirsiniz: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1121650&title=yorum-atilla-yayla-isik-batmandan-gelir

 

Toplantı Programları

Özgürlük, Eğitim ve Türkiye, 17-18 Eylül 2011, İstanbul

Özgürlük, Eğitim ve Türkiye, 9-10 Nisan 2011, Batman

Özgürlük, Eğitim ve Türkiye, 22-23 Ocak 2011, Hatay

 

Okuma Listesi

 • Liberal Demokrasinin Temelleri, Bican Şahin
 • Piyasa Medeniyeti, Atilla Yayla
 • İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım, Mustafa Erdoğan
 • Demokratik Bir Toplumda İfade Özgürlüğü, Mustafa Erdoğan
 • Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü, Mustafa Erdoğan
 • Piyasa Ekonomisi: Efsaneler ve Gerçekler, Atilla Yayla
 • Eğitim, Üniversite ve Sivil Toplum, Mustafa Erdoğan
 • Açık Toplum’da Eğitim, Lynch
 • Bir Liberalin Eğitimi, Max Hartwell
 • Eski Yunan’dan Öğrenilecekler, Kathleen Melonakos
 • Ezberci Eğitimden Nasıl Kurtuluruz?, Burak Başkan
 • Yeni Kuşaklara Korku Aktarılıyor, Ufuk Coşlun
 •  İlkokul ve Ortaokul Birbirinden Ayrılmalıdır, Şenol Kaluç-Ufuk Coşkun
 • 'Parasız Eğitim', Eğitimde Devlet Tekeli Demektir, Ufuk Coşkun
 • Yüksek Öğretimin Finansmanı ve Harçlar Sorunu, Güneri Akalın
 • Üniversitelerimizin Sorunları ve Çözüm Yolları, Atilla Yayla
 • Üniversiteler ve Problemler, Atilla Yayla   
 • Üniversite Sistemimiz ve Üniversite Zihniyeti, Atilla Yayla

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı