Liberal
Özgürlüğün Anayasası, Friedrich August von Hayek

Liberte'den Online Satış

Kitaptan Örnek Sayfalar

Friedrich A. Hayek'in Kölelik Yolu (The Road to Serfdom) adlı eseri 1945’te ilk yayınlandığı zaman, eleştirmenlerce John Stuart Mill’in ünlü Hürriyet Üstüne (On Liberty) adlı eseriyle eş tutuldu. Eldeki çalışmada Profesör Hayek bize, alan ve soluk îtibâriyle daha çok Milletlerin Zenginliği’ne (Wealth of Nations) benzer şekilde, özgür toplumun ilkelerinin pozitif bir ifâdesini sunmaktadır. Genel okuyucuya yönelik yazılan Özgürlüğün Anayasası (The Constitution of Liberty) Batı uygarlığının gelişmesine kılavuzluk etmiş ve bunu sürdürmesi gereken özgürlük ideallerinin yeni bir ifâdesini ortaya koymaktadır. Eğer özgür dünya yasayacaksa, her şeyden önce inandığımızın ne olduğunu, korumak istediğimizin ne olduğunu bilmemiz gerektiği îkâzında bulunmaktadır.

F. A. Hayek ahlâk ve antropolojiden, hukuk bilimi ve düşünce tarihine, oradan refah devleti ekonomisine uzanan sosyal felsefenin mükemmel bir açıklamasını sunar. Kısım 1’de özgürlüğün sadece bir değer olmayıp, tüm moral değerlerin koşul ve kaynağının yer aldığı özgür toplumun ahlâkî temellerini tahlil eder. "Özgürlük ve Hukuk" üzerine olan Kısım 2'de Hayek, Batı insanının bireysel özgürlüğü temin için geliştirdiği kurumları inceler. Kısım 3'te de özel teşebbüs ile sosyalist teşebbüs arasındaki ilişkileri tartışır ve refah devletinin yöntemleri ve hedeflerinin, ihtimallerinin ve tehlikelerinin tam bir tasvirini verir. Bu şekilde, özgürlük ilkelerini, önemli iktisâdî ve sosyal konulara uygulayarak test eder.

Spectator

 

Temel bir eser: Özgürlük ile özgür olmama durumu ve bunların her birinden yana olan kurumlar üzerine derinlemesine düşünülmüş bir bildiri. Bildiri üç kısma ayrılmış. Bu üçlü yapı muhteşem bir başarı, birinci sınıf bir düşünürün yüksek bir idealin hizmetindeki eseri."

Economist

 

Yazar F. A. HAYEK, hem hukuk hem siyasal bilimler alanında doktor unvanı aldığı Viyana üniversitesinde okudu. Birkaç yıl memuriyetten sonra, Avusturya İktisâdî Araştırma Enstitüsünün ilk direktörü oldu. 1931’de LSE'de kendisine kürsü verildi. Ardından 1950’de Şikago Üniversitesine Sosyal ve Moral Bilimler profesörü olarak gitti. Dr. Hayek ardından Almanya Freiburg Albert-Ludwig Üniversitesinde ekonomi profesörü oldu. Bu üniversitede kendisine 1976’da da fahrî profesörlük tevdi edildi. Ayrıca Şikago Üniversitesi fahrî profesörlüğü, British Academy üyeliği ve birçok üniversitenin fahrî doktorluk payelerine sahiptir. F. A. Hayek 1974’de Nobel Ekonomi ödülüne lâyık görüldü.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı