Liberal
Serbest Piyasa Ekonomisi Avrupa Turu, 11 Mayıs 2013, İstanbul

Ekonomik Özgürlükler, Türkiye ve Avrupa

11 Mayıs 2013, Cumartesi

Hotel Legacy Ottoman, İstanbul

Serbest Piyasa Ekonomisi Avrupa Turu 11 Mayıs’ta İstanbul’dan geçti.

Avusturyan İktisat Merkezi’nin 2008’den beri, her yıl “Free Market Road Show / Serbest Piyasa Ekonomisi Avrupa Turu’nda” ismiyle düzenlediği uluslararası toplantı dizisinin Türkiye ayağı, Liberal Düşünce Topluluğu’nun evsahipliğinde 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlendi. Program Liberty Fund, Global Philantropic Trust ile birlikte Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Serbest Piyasa Ekonomisi Avrupa Turu her yıl Amerika, Fransa, Gürcistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden işadamı, siyasetçi, akademisyen ve gazeteci uzmanlarla birlikte yaklaşık 25 Avrupa şehrinde durarak güncel ekonomik sorunların çoğulculuk, serbest rekabet ve hukuk devleti perspektifinden tartışılmasını amaçlıyor.

“Ekonomik Özgürlükler, Türkiye ve Avrupa Birliği” başlığıyla İstanbul’da gerçekleşen programı LDT Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bican Şahin ile Avusturyan İktisat Merkezi Kurucu Başkanı Dr. Barbara Kolm açtı.

“Ekonomik Özgürlükler ve Liberal Demokrasi” başlıklı ilk oturuma ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı başkanlık etti. Bu oturumda İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla ekonomik özgürlüklerin liberal demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydederken, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Çetin yeni anayasa hazırlıklarının gündemde olduğu bu günlerde ekonomik özgürlüklere anayasada nasıl yer verilebileceğini tartıştı. Gürcistan Yeni İktisat Okulu (NES) Başkanı Paata Sheshelidze yeniden dağıtımcılığın ve bunun siyasî bir aracı olan demokrasinin de özgürlüklerimiz aleyhine genişleme potansiyelinin olduğunu söyledi.

Daha sonraki oturumda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fuat Oğuz regülasyonların serbest rekabetin önüne geçerek siyasî rantlar ile birlikte iktisadî olarak daha maliyetli sonuçlar ürettiğini ortaya koydu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çokgezen kamu yararı kavramını tartışarak meslek odalarının enformasyon asimetirisi bahanesiyle piyasaya müdahale ettiğini; girişimciliği de sınırlayarak her sektörde düşük kaliteli, pahalı hizmetlere kaynaklık ettiğini anlattı.  Reagan hükümetinde de çalışmış, uluslararası politik ekonomi danışmanı Mark Klugmann ise makro sorunlara teşmil etmek üzere çözüm olarak geliştirdiği; mikro ölçekte idari, yasal ve ekonomik özerklikle uygulanabilecek, özel mülkiyet ve gönüllü sözleşme temelli serbest bölge önerisini (LEAP Zones) açıkladı. “Girişimcilik ve Serbest Rekabetin Önündeki Engeller” başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (IES- Europe, Fransa) başkanı Prof. Dr. Pierre Garello yürüttü.

Oturum başkanlığını Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar’ın yaptığı son oturumda, Ekonomist Ünsal Çetin kurallara dayalı para politikasının anayasal yönetim için ilkesel bir değeri olduğunu, aksinin de krizlerin temel sebebi olduğunu değerlendirdi. Bulgaristan Piyasa Ekonomisi Enstitüsü kurucu başkanı (IME) Dr. Krassen Stanchev ile Avusturyan İktisat Merkezi kurucu başkanı Dr. Barbara Kolm Avrupa Birliği’nin düzenlemeci politikasını, malî krizlere verilen kısa vadeli destek politikalarını eleştirdi. Konuşmacılar, uyumlulaştırmayla kendini gösteren güçlü merkeziyetçi eğilimin Avrupa’nın özgürlük ve çeşitlilik temelini sarstığını ve gelecek nesilleri etkileyecek sonuçlara yol açmakta olduğunu ifade ettiler. Son olarak Avrupa’nın iktisadî dinamizmine yeniden kavuşması için uzun vadeli yapısal reformların ve özel mülkiyet hakkı, serbest teşebbüs, serbest rekabet ve serbest sözleşme esaslı ekonomik özgürlüklerin güçlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

 

09.30 – 10.00                   Açış

Bican Şahin, LDT Yönetim Kurulu Başkanı

Barbara Kolm, Hayek Enstitüsü Direktörü

10.00 – 11.30 1. Oturum:

Ekonomik Özgürlükler ve Liberal Demokrasi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Dağı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Atilla Yayla, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Paata Sheshelidze, Yeni Ekonomi Okulu, Gürcistan

Doç. Dr. Tamer Çetin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Yasemin Pamuk, Friedrich Naumann Vakfı Güney Kafkasya Bölgesi

11.30  – 12.00         Ara

12.00 – 13.30 2. Oturum:

Girişimcilik ve Serbest Rekabetin Önündeki Engeller

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pierre Garello, İktisadi Araştırmalar Enstitüsü, Fransa

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Fuat Oğuz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü

Mark Klugmann, Uluslararası Politik Ekonomi Danışmanı

Prof. Dr. Murat Çokgezen, Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü

Prof. Dr. Milica Vukotic, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Fakültesi,

Donja Gorica Üniversitesi, Karadağ

13.30  – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 16.00 3. Oturum:

Ekonomik Krizler, Para ve Maliye Politikası

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Acar, Aksaray Üniversitesi Rektörü 

Konuşmacılar:

Ünsal Çetin, İktisatçı

Severin Meister, Uluslararası Yatırım Danışmanı, Almanya

Dr. Krassen Stanchev, Piyasa Ekonomisi Enstitüsü, Bulgaristan

Doç. Dr. Birol Kovancılar, Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü

 

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı