Liberal
Sivil Inisiyatiften Sivil Topluma, 11 Kasım 1999, İstanbul

Sivil Inisiyatiften Sivil Topluma  

11 Kasım 1999, İstanbul

Liberal Düşünce Topluluğu ve Friedrich Naumann Vakfı tarafından, 20.Kasım.1999 tarihinde, İstanbul’da; “Yeni Bin Yılın Eşiğinde: Sivil İnisiyatiflerden Sivil Topluma” başlığıyla bir sempozyum düzenlenecektir. Katılımcıları arasında bulunmanızdan büyük bir onur duyacağımız etkinliğin amacını bilgilerinize sunarız.

Sempozyumun amacı: 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük deprem felaketi, sivil inisiyatiflerin taşıdığı hayati önemi ve değeri bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bireylerin tamamen gönüllü katılımlarıyla oluşturulan kurtarma ve yardım organizasyonları, felaket bölgesinde insanlara ulaşmada ve yardımcı olmada, politik toplumun organizasyonlarına göre daha aktif olmuşlardır.

Bu, Türkiye’de dikkatli gözler tarafından uzun bir süredir fark edilen bir gelişmenin; sivil toplumun kendisini organik biçimde, yani yönetimden-devletten bağımsız gönüllü organizasyonlar olarak ifade etmeye başladığının belirgin bir göstergesidir. Ancak oluşan gönüllü yardım potansiyelinin, birikim ve deneyim eksikliğinden dolayı yeterince koordine edilemediği gözlenmiştir.

Bütün bunlar, Türkiye’de sivil toplum pratiğinin çok boyutlu bir değerlendirmesinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Sempozyum, deprem felaketinin hemen ertesinde Türkiye’deki sivil toplum pratiğini ve bu konudaki yeni gelişmeleri, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, bilim ve düşünce insanları, bireysel katılımcılarla beraber tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

Birinci ve ikinci oturumlarda; Türkiye’de sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerine yapılacak değerlendirmelerde “sivil toplum” ve “devlet” kavramlarının irdelenmesi hedeflenmektedir.

Üçüncü oturumdaki forum kısmında; farklı kesimlerden gönüllü sivil toplum kuruluşlarının ve sivil inisiyatif almış bireylerin yapmış oldukları faaliyetler ile ilgili yakın tecrübelerinin ve yaşanan genel sorunların paylaşılmasınin ardından genel değerlendirmede, yeniden şekillenen Türkiye’de, barış içinde organize olmanın yöntemlerinin aranması öngörülmektedir.

Ekte programı sunulan bu sempozyuma katılmayı teyit ettiginiz icin teşekkur ederiz.

 

Liberal Düşünce Topluluğu- Friedrich Naumann Vakfı

İrtibat: Ayşe Ener - LDT

E-mail: ldtist@excite.com

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı