Liberal
Sosyalizm, Ludwig von Mises

Liberte'den Online Satış

Hiç kimse, tasarlamamış olduğumuz bir şeyi anlama konusunda bize Mises kadar yardımcı olmamıştır”

                                                                           Friedrich A. von Hayek

 

20. Yüzyıl’ın en göze çarpan iktisatçılarından ve filozoflarından olan Ludwig von Mises, uzun ve çok üretken hayatı boyunca, insanoğlunun arzuladığı hedeflere ulaşmak üzere bilinçli davranışta bulunduğu temel aksiyomu üzerine bütüncül, dedüktif bir iktisat bilimi geliştirmiştir. Mises, savunduğu, insan ırkına uygulanabilir tek iktisat politikasını şöyle tarif eder: Sınırlandırılmamış laissez-faire, serbest piyasalar, özel mülkiyet hakkının engellenmeden serbestçe kullanımı ile kişilik ve mülkiyet haklarını korumakla sınırlı yönetim.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda sosyalizmin ve komünizmin Rusya ve Avrupa’da zafer kazanmasının ardından, Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (1920) adlı ünlü makalesini yazdı. Makalede, sosyalist bir planlama kurulunun modern bir iktisadî sistemi planlayamayacağını; dahası hakikî bir fiyatlandırma ve maliyet sisteminin mülkiyetin mübadelesi ve dolayısıyla üretim aracı olarak özel mülkiyeti gerektirdiği için sunî “piyasalar” oluşturmaya yönelik hiçbir çabanın işe yaramayacağını gösterdi. Mises’in sözkonusu makalesini geliştirerek yazdığı Sosyalizm (1922), iktisadî olduğu kadar felsefî ve sosyolojik bir derinlik de ihtiva etmektedir.

Bu eser, sosyalizmin bugüne kadar kaleme alınan en esaslı ve tahripkâr yıkımıdır. Aralarında Friedrich A. von Hayek, Wilhelm Röpke ve Lionel Robbins’in de bulunduğu birçok önemli iktisatçı ve filozof, bu kitap sayesinde sosyalizmle ilgili görüşlerini değiştirmiştir.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı