Liberal
Türkiye'de Devletin Eğitime Müdahalesinin Yeterli Gerekçesi Var mı?

1. GİRİŞ

Devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması gerek iktisatçılar gerekse politikacılar arasında yaygın kabul görmüş bir uygulama iken, eğitim hizmetleri hala tüm dünyada büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilmekte, üretilmekte ve denetlenmektedir. Devletin demir çelik üretimi yapmasına, bu üretimi sübvanse etmesine ve denetlemesine büyük bir çoğunluk karşı çıkarken, söz konusu eğitim olunca bu defa aynı çoğunluk tam tersi görüşleri savunmaktadır. Eğitimin diğer birçok maldan farklı olarak sadece eğitimi alana değil toplumun diğer üyelerine de fayda sağlaması, bazı ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasına yardımcı olması, eğitimde devlet müdahalesini savunanların dayanaklarını oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda devlet müdahalesinin gerekçeleri ve yöntemleri daha fazla sorgulanır olmuştur. Batıda bu konuda birçok akademik çalışma yapılmakta, yeni politikalar oluşturulmaktadır.

Makaleyi Pdf olarak görüntüleyin

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı