Liberal
Türkiye’de İfade Hürriyeti Bir Gelecek Perspektifi, 7-8 Haziran 2003, Ankara,

Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Bir Gelecek Perspektifi


7-8 Haziran 2003
Hotel Dedeman, Kavaklıdere, Ankara

7 Haziran 2003, Cumartesi

Açış Konuşmaları

 • Atilla Yayla, Liberal Düşünce Topluluğu
 • Sema Kılıçer, Siyasî İşler Danışmanı, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği
 • Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı

I. Oturum

 • Anayasa Değişikliklerinden ve Uyum Paketlerinden Sonra İfade Özgürlüğünün Neresindeyiz?

Oturum Başkanı:

 

 • Burhan Kuzu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar:

 • Hayati Hazır, G.O.P. Üniversitesi
 • Adnan Küçük, İnönü Üniversitesi
 • Mehmet M. Hekimoğlu, Balıkesir Üniversitesi
 • Tartışma

Konuşmacı:

 • Can Paker, TESEV
 • Tören
 • İfade Özgürlüğü Yarışması Ödüllerinin Takdimi

II. Oturum

 • Siyasi Partiler ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Mehmet Turhan, Başkent Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili
 • Erdal Abdülhakimoğulları, Kara Elmas Üniversitesi
 • Ayhan Beydoğan, Telekomünikasyon Üst Kurulu
 • Tartışma

III. Oturum

 • Toplumsal Hayat, Sanat ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı:

 • Ömer Çaha, Fatih Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • Sinan Çetin, Plato Film Yapımcılık
 • Filiz Bingölce, Denge Gazetesi
 • Melih Yürüşen, Felsefeci, Yazar
 • Tartışma

8 Haziran 2003, Pazar

IV. Oturum

 • Türk Hukuk Sistemi ve İfade Özgürlüğü

Oturum Başkanı

 • Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • Vahit Bıçak, Polis Akademisi
 • Levent Korkut, Hacettepe Üniversitesi
 • Zühtü Arslan, Polis Akademisi
 • Tartışma

Konuşmacı:

 • Ömer Laçiner, Yazar

V. Oturum

 • İfade Özgürlüğüne Toplumun Bakışı

Oturum Başkanı

 • Yavuz Atar, Selçuk Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • İhsan Dağı, O.D.T.Ü
 • Metin Toprak, Kırıkkale Üniversitesi
 • Tartışma

VI. Oturum

 • İfade Özgürlüğünü Geliştirmek için Ne Yapmalıyız?

Oturum Başkanı

 • Eser Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • Ömer Çaha, Fatih Üniversitesi
 • İhsan Dağı, O.D.T.Ü.
 • Burhan Kuzu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı

Kapanış Konuşması

 • Atilla Yayla, Liberal Düşünce Topluluğu

 

Yasal ve Sosyal Boyutlarıyla Türkiye’de İfade Özgürlüğü Konulu Proje

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde yerine getirilmesi öngörülen Kopenhag siyasî kriterleri arasında önemli bir boyut olan düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Liberal Düşünce Topluluğu tarafından bir araştırma ve yayın projesi yürütülmektedir.

Proje Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Vakfı tarafından desteklenmektedir.

"Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de İfade Özgürlüğü" başlıklı projenin amaçları;

 1. Türk mevzuatında düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin ayrıntılı bir dökümünü sunmak ve mevzuatın ıslahıyla Kopenhag siyasî kriterlerinin karşılanması doğrultusunda öneriler geliştirmek,
 2. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda kamuoyunun duyarlılık düzeyini tespit etmek, insan hakları taleplerinin "toplumsal tabanının" bir analizini yaparak siyasa yapımı ve uygulamalarına yol gösterici veriler hazırlamak,
 3. Yayınlar ve toplantılar yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü alanında kamuoyunu ve karar vericileri bilgilendirmek.

Evrensel standartlara uygun bir insan hakları rejiminin ve liberal-demokratik bir hukuk devletinin oluşmasına katkıda bulunmak üzere proje çerçevesinde 5 ana alanda faaliyet gösterilmektedir. Bunlar;

 1. Uluslararası (1), ulusal(2) ve bölgesel sempozyum düzenlemek,
 2. Türk mevzuatında (Anayasa, yasalar, tüzük ve yönetmeliklerde) düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin ayrıntılı bir tespit ve öneriler paketi hazırlamak,
 3. Türkiye kamuoyu ve karar önderleri arasında düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin sorun/çözüm algılama biçimlerini tespit edecek kapsamlı bir "sosyal araştırma" yürütmek,
 4. Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine referans kaynaklar yayınlamak,
 5. Düşünce ve ifade özgürlüğü inceleme yarışması düzenlemek.

Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin yasal ve sosyal bir "envanterini" hazırlayan bu proje çalışması, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecine önemli bir katkısı olacaktır.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı