Liberal
Türkiye'nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu

 RAPOR Haziran 2017

İktisatçı Ünsal Çetin Türkiye'nin 2002 sonrası ekonomik dönüşümünü, Amerika'nın 1982 - 2002 arasındaki büyüme ve refah artışı yıllarına benzeterek, aynı adla anılan "Büyük Moderasyon" dönemi olarak adlandırıyor. Çetin, 1990'ların pür keyfiliğinin bırakıldığı, verimlilik normuna dayalı kural-benzeri politikalar sayesinde ekonomik büyüme ve refah artışını getiren kurumsal yapının oluşmaya başladığını anlatıyor. Ayrıca, 2010 - 2013 yıllarında Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yapay biçimde aşırı düşük tutmasının yapay büyüme oranlarına sebep olmasıyla birlikte, Türkiye'nin 2014 sonrasında fiilen hızla büyümeye devam ettiğini ve tam olarak kurala dayalı politika izlememesine rağmen süreci az hasarla kapattığını tespit ediyor.

Bu çerçevede, Ünsal Çetin, Türkiye'de ekonomik büyümenin reel kaynaklarının yapay büyüme kaynaklarından daha üstün olduğunu ve asıl baskın gücün özel sektörün piyasa disiplini ile çalışarak üretkenliğini artırma gayreti olduğuna işaret ediyor. Son olarak, liberal demokratik sistem gereği kurallara dayalı para ve maliye politikalarının uygulanmaya devam ettiği ve bu kurallılığın açık bir biçimde anayasal teminat altına alındığı takdirde ekonomik büyüme ve refahın sürdürülebilir olacağını kaydediyor.

Titizlikle hazırlanan orijinal grafikler, tutarlı bir liberal perspektifle son 15 yılın para ve maliye politikalarının analizi ve sonrası için öneriler "Türkiye'nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu" raporunda.

ÖZET

Türkiye’nin 2002 sonrası ekonomik performansı pek çok bakımdan dikkate değerdir. Bu çalışmada bu başarılı performansın ABD’nin Büyük Moderasyon dönemi ile güçlü bir benzerliğe sahip olduğu iddia edilmektedir.

ABD 1982 ve 2002 arasında John B. Taylor ve diğer bazı önemli iktisatçılar tarafından ‘Büyük Moderasyon’ olarak adlandırılan bir ekonomik büyüme ve refah artış dönemi yaşamıştır. Taylor’ın konu hakkındaki eserlerinin ikna edici şekilde kanıtladığı gibi, bu büyüme dönemi yaşanmıştı çünkü Fed, moderasyon yılları boyunca faiz oranı politikasının icrasında bir hayli yaklaşık olarak Taylor Kuralını takip etti.

2002 sonu itibarıyla, Türkiye’nin ekonomi politikaları pür keyfî nitelikten ‘kural benzeri’ bir tarza doğru gelişme kaydetti. Bu politika gelişimi günümüze kadar süren uzun ve sağlam bir ekonomik büyüme sürecine yol vermektedir. Bununla birlikte, para politikası verimlilik normunun TCMB’nin faiz oranı politikasına bir tatbikine dayalı olarak, Türkiye ekonomisinin kendi bünyesinden doğan bir istikrarsızlık kaynağını teşhis etmek mümkündür. Bu teşhis bize Türkiye’nin gelecek yıllardaki iktisadî kalkınmasını destekleyecek birkaç somut politika önerisi sağlamaktadır.

ÜNSAL ÇETİN 
Ekonomist, LDT Akademik Kurul Üyesi
unsalcetin@liberal.org.tr

* Rapor 2002-2016 yılları arasındaki verilerle hazırlanmış özgün grafik ve analizler içermektedir.

 

İÇİNDEKİLER

 • ABD’nin Büyük Moderasyonu: 1982–2002 
 • Türkiye’nin Büyük Moderasyonu: 2002’den Bugüne
 • Sorumlu Maliye Politikası: En Büyük Dengeleyici Güç 
 • Para Politikası: Fiyat Sistemini Çalıştırmak 
 • Ara Sonuç: 1990’lardan Alınacak Dersler 
 • Para Politikasındaki Sorunu Teşhis Etmek 
 • a. Türkiye’nin Reel Enflasyon Oranı: 2005 ve Sonrası 
 • b. Bir İstikrarsızlık Kaynağı Olarak TCMB: 2009 ve Sonrası
 • Beklenen ve Gelmeyen Kriz 
 • Sonuç: Bir Para Politikası Önerisi
 •  

  Ünsal Çetin

  Liberal Düşünce Topluluğu’nun Akademik Kurul Üyesi olan ekonomist Ünsal Çetin, ağırlıklı olarak para politikası, makroekonomik istikrar ve iktisadî kalkınma alanlarında uzmanlaşmıştır. 2003 yılından bu yana finans sektöründe çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.
  “2008 Finansal Krizinde Para Politikasının Rolü: Normlara Dayalı Bir Yaklaşım”, “Liberal Demokrasinin Kayıp Halkası: Kurallara Dayalı Para Politikası ve Makroekonomik İstikrar” ve “Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu” başlıklı raporları kaleme alan Çetin, ayrıca Hürfikirler.com’da ekonomik gündeme dair kısa makaleler yazmaktadır. Çok sayıda iktisat makalesini Türkçe’ye kazandırmış ve halihazırda kitap çevirileri üzerinde çalışmaktadır.
  Liberal Düşünce Dergisi’nin Avusturya İktisat Okulu, Şikago İktisat Okulu, 2008 Büyük Çöküşü konularındaki özel sayılarının editörlüğünü yapmıştır. ABD’de yerleşik Cato Enstitüsü, Atlas İktisadî Araştırma Vakfı, İktisadi Eğitim Vakfı (FEE) isimli bağımsız fikir kuruluşlarının eğitim programlarına katılan Çetin, LDT’nin seminerlerinde küresel refah, serbest ticaret ve ekonomik krizler üzerine sunumlar yapmaktadır.


  Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

  Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
  İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
  Web Tasarım Ankara
  Sayfa başı