Liberal
Ulusal Güvenlik ve Egemenlik Meseleleriyle Uğraşırken Açık Toplum için Mücadele Etmek, 21 Kasım 2013, İstanbul

Liberal Düşünce Topluluğu 21 Kasım’da İstanbul The Marmara Taksim Hotel’de, İsveç koalisyon hükümetindeki Mutedil (Moderate) Parti’ye bağlı çalışan Jarl Hjalmarson Vakfı ile işbirliğinde Azerbaycan’ın muhalif partilerinden Milli İstiklal Partisi ve Gürcistan Birleşik Milli Hareket Partisi ile beraber bir müzakere toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantı, ulusal güvenlik ve egemenlik gerekçe gösterilip; dernek kurma, ifade gibi özgürlüklerin ulusal çıkarlara tehdit şeklinde algılanmasıyla devletlerin temel hak ve özgürlükleri ihlâl ettiği ya da kısıtladığı gözönüne alınarak, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile İsveç’in tarihî tecrübelerini gözden geçirmek, açık toplumun inşasının yollarını tartışmak ve sivil alanda işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Jarl Hjalmarson Vakfı (JHS) Kıdemli Danışmanı Thomas Cumhur Gür’ün moderatörlüğünü yaptığı toplantı, JHS Yönetim Kurulu Başkanı Göran Lennmarker’ın açış konuşması ile başladı. “Ulusal güvenlik, militarizm, milliyetçilik ve özgür toplum: Tarihî tecrübe” başlıklı birinci oturumda Milli İstiklal Partisi Genel Sekreteri Arzukhan Alizade, Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı Başkanı Alex Rondeli ve Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Tanel Demirel giriş niteliğinde sunuşlar yaptı.  Bu oturumda genel olarak, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Azerbaycan ve Gürcistan’ın egemenlik ve ulusal güvenlik problemlerinden ve Türkiye’nin militarizm ve bürokratik vesayetle mücadelesinden bahsedildi.

“Toprak bütünlüğü, sınır anlaşmazlıkları ve işgal meselelerinin siyasî ve sosyal iklime etkisi” konulu ikinci oturumda Gürcistan Dışilişkiler Komitesi üyesi Giorgi Kandelaki, Tiflis İsveç Büyükelçisi Diana Janse,  Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha ve Milli İstiklal Partisi Genel Başkanı Yusuf Bağırzade’nin konuşmalarını takiben tartışmalara geçildi. Azerbeycan ile Ermenistan ilişkileri, bu çerçevede Türkiye'nin Azerbaycan sınırını açmasının etkileri, Gürcistan'ın dönüşümü sırasında hukuk devletinin tesisi ve Türkiye'de  demokratikleşme reformlarıyla barış sürecinin başlamasını takiben Gezi parkı olayları etrafında oluşan sosyal iklim ele alındı.

“Ulusal güvenlik ve egemenlik meseleleri karşısında sivil, siyasi özgürlük mücadelesi” başlıklı son oturumda Stratejik Düşünce Enstitüsü Demokratikleşme Programı Direktörü Murat Yılmaz Türkiye’nin demokratikleşme ve barış sürecinden bahsetti. İkinci konuşmacı Azerbaycan Milli İstiklal Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Elşan Mustafayev Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’la beraber diğer güncel sorunlarından söz etti. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı David Darchiashvili Gürcistan’ın siyasi ve sivil özgürlük mücadelesini ve bu konuda ne kadar yol aldığını değerlendirdi. Oturum, Stockholm İl Konseyi Mutedil (Moderate) Parti Ofisi Direktörü Kristoffer Tamsons’ın özgürlük ve güvenlik ilişkisi üzerine konuşması ve diğer katılımcıların yorum ve sorularıyla devam etti.

Ulusal güvenlik, egemenlik, sınır anlaşmazlıkları, militarizm ve bunların özgür ve açık toplumun inşasında ortaya çıkardığı engellerin ve bu engelleri aşmada sivil, siyasi ve sosyal mücadele yollarının tüm katılımcılar tarafından müzakere edildiği toplantı, Jarl Hjalmarson Vakfı Başkanı Göran Lennmarker’ın değerlendirmeleri ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Katılımcılar gün boyu hangi coğrafyada olursa olsun her ülkede milli güvenliğin sorun olarak ortaya çıktığını, kendi ülkesinin istisna olmadığını, bu sebeple milli güvenlik benzeri meselelerin özgürlüklerin sınırlanmasında bahane olarak kabul edilmemesi gerektiğini tartıştı. Bu toplantı vesilesiyle güncel, spesifik olaylar üzerinden demokratikleşme ve özgürleşme mücadelelerinde tecrübelerin paylaşılmasının ve uluslararası sivil toplumda destekleyicilerin olmasının önemi ve değerine de işaret edildi. 

Toplantıda Chatham House kuralları geçerli olmuştur.

 

Program

Moderatör: Cumhur Thomas Gür

 

09.30   Kayıt

10.00   Açış

Göran Lennmarker, İsveç Jarl Hjalmarson Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

10.30   1. Oturum:

Ulusal güvenlik, militarizm, milliyetçilik ve özgür toplum - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın tarihî tecrübesi

Arzuhan Alizade, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi Genel Sekreteri  

Dr. Alex Rondeli, Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı Başkanı

Büyükelçi Michael Sahlin, İsveç Uluslararası Consilio Danışmanlık Partneri

Prof. Dr. Tanel Demirel, Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

            Tartışma

12.00   Öğle Yemeği

 

13.30   2. Oturum:

Toprak bütünlüğü, sınır anlaşmazlıkları ve işgal meselelerinin siyasî ve sosyal iklime etkisi

Giorgi Kandelaki, Milletvekili, Gürcistan Dışişleri Komitesi Üyesi

Büyükelçi Diana Janse,Tiflis İsveç Büyükelçiliği             

Prof. Dr. Ömer Çaha,Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yusif Bağırzade, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi Genel Başkanı

            Tartışma

15.00   Kahve arası

 

15.30   3. Oturum:

Ulusal güvenlik ve egemenlik meseleleri karşısında sivil, siyasi özgürlük mücadelesi

Dr. Murat Yılmaz,Stratejik Düşünce Enstitüsü Demokratikleşme Programı Direktörü

Elşan MustafayevAzerbaycan Milli İstiklal Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri

David Darchiashvili, MilletvekiliSavunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı

Kristoffer TamsonsStockholm İl Konseyi Mutedil (Moderate) Parti Ofisi Direktörü

Tartışma

17.00   Kapanış

            Mr. Göran Lennmarker, Jarl Hjalmarson Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

 

18.00   Akşam Yemeği

Yer: The Kebap Restaurant İnönü Cad No: 22, Gümüşsuyu, İstanbul

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı