Liberal
Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi 2010 Raporu

Uluslararası Mülkiyet Hakları 2010 Raporu

Toplam 51 ülkenin ve 62 sivil toplum kuruluşunun desteğiylee hazırlanan ve 125 ülkeyi kapsayan 2010 “Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi Raporu” açıklandı. Finlandiya’nın 1. olduğu araştırmada Türkiye, bir önceki yıla göre bir sıra gerileyerek 59. oldu.

Siyasi ve hukukî ortam, maddi mülkiyet hakları ve fikrî mülkiyet hakları olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirme yapan araştırma, mülkiyet haklarının mevcut durumunu ele alırken aynı zamanda mülkiyet haklarının gelişiminde rol oynayan ekonomik ve siyasi gelişmeleri de mercek altına almıştır. Araştırmanın önemli sonuçlarından bir tanesi İtalya, Almanya ve İsrail gibi ülkelerde bir önceki yıla oranla gerileme olduğuna ilişkin bulgular olmuştur. Fakat aynı zamanda Azerbaycan, Sırbistan ve Bosna Hersek bu alanda önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.

Araştırmanın en önemli göstergesi, mülkiyet hakları ile ekonomik gelişmişlik arasındaki doğrudan bağı ortaya koyması olmuştur. Kişi başına düşen milli gelir bakımından dünyanın en gelişmiş ülkelerinin raporda da ilk 10’da yer alması şaşırtıcı olmamaktadır. Girişimcilik, fikrî mülkiyet hakları ve maddî mülkiyet hakları bakımından araştırmanın üst sıralarında yer alan ülkeler aynı zamanda ekonomik gelişmişlik bakımından oldukça ileri seviyededir.

Araştırmada vurgulanan bir diğer husus, maddi ve fikrî mülkiyet haklarının gelişmiş olduğu ülkelerin yoksullukla mücadele bakımından daha tatminkâr sonuçlar aldıklarına ilişkin bulgulardır. Siyasi mekanizmanın ekonomik hayat üzerindeki kısıtlamalarının çok düşük seviyede olduğu ülkelerde girişimciliğin olumlu teşviki ile piyasada hızlı bir etkileşim söz konusu olmakta ve işsizlik seviyesi de bu nispette azalma göstermektedir.

Mülkiyet hakları sadece ekonomik veya siyasi anlamda değil, fakat aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da etki yaratmaktadır. Rapora göre, mülkiyet haklarının siyasî ve hukukî koruma altında olduğu ülkelerde, kadın-erkek eşitliği de optimum seviyede gerçekleşmektedir.

Raporun ayrıntıları için http://www.internationalpropertyrightsindex.org/

İrtibat Liberal Düşünce Topluluğu 

Tel: (312) 231 60 69 - Faks: (312) 230 80 03

info@liberal.org.tr 

www.liberal.org.tr

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı