Liberal
Yerellik İlkesi, Bilal Canatan

Yerellik İlkesi, Bilal Canatan

İçindekiler:

Birinci Bölüm: Düşünce Tarihinde Yerellik İlkesi

I. Yerellik İlkesinin Düşünce Tarihindeki Kökenleri

    A. Organik Toplum Düşüncesinde Yerellik İlkesi

    B. Federal Düşüncede Yerellik İlkesi

    C. Liberal Düşüncenin Yerellik İlkesine Katkısı

II. Katolik Kilisesi Öğretisinde Yerellik İlkesi

    A. Yerellik İlkesinin Katolik Kilisesi Tarafından Tanınması

        1. Rerum Novarum (1881)

        2. Qudragesimo Anno (1931)

    B. Katolik Öğretisinde Yerellik İlkesinin Değerlendirilmesi

İkinci Bölüm: Kamu Hukukunda Yerellik İlkesi

I. İç Kamu Hukuku Açısından Yerellik İlkesi

    A. Yerellik İlkesinin Tanımlanması

    B. Yerellik İlkesinin İşlevi

    C. Yerellik İlkesinin Kamu Hukukunun Yakın Kavramlarıyla Karşılaştırılması

        1. Yerelleşme ve Yerellik İlkesi

        2. Federalizm ve Yerellik İlkesi

        3. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Yerellik İlkesi

    D. Yerellik İlkesinin İç Hukuka Alınmasındaki Güçlükler

II. Alman Anayasa Hukukunda Yerellik İlkesi

    A. Alman Anayasal Düzeninde Yerellik İlkesi Benzeri Düzenlemeler

    B. Yerellik İlkesini Uygulama Güçlüğü

    C. Yerellik İlkesine Dönüş

Üçüncü Bölüm: Avrupa Birliği'nde Yerellik İlkesi

I. Avrupa Bütünleşmesinde Bir Uzlaşma Zemini Olarak Yerellik İlkesi

    A. Bütünleşme Yolundaki Avrupa

    B. Avrupa Birliği'ne Karşı Kaygılar

        1. Üye Devletleri Aşırı Müdahaleci bir AB'den Koruma Kaygısı

        2. AB'deki Demokrasi Açığı ve Bürokratik Yönetim Anlayışı

        3. Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yetki ve Eylem Alanlarını Koruma Kaygısı

    C. Uzlaşma İlkesi Olarak Yerellik İlkesi

II. Avrupa Birliği Belgelerinde Yerellik İlkesi

    A. Avrupa Topluluklarında Yerellik İlkesi

    B. Avrupa Birliği'ne Giden Yolda Yerellik İlkesi

        1. Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun Siyasal Birlik Hakkında Raporu (1975)

        2. Avrupa Toplulukları Sözleşme Taslağı "Spinelli Projesi" (1985)

        3. Avrupa Tek Şartı (1987)

        4. Çalışanların Sosyal Haklarına Dair Avrupa Toplulukarı Sözleşmesi (1989)

        5. Avrupa Toplulukları Parlamentosu Kararlarında Yerellik İlkesi

        6. Jacques Delors'un Katkısı

    C. Avrupa Birliği Kurucu Sözleşmesinde Yerellik İlkesi

    D. Uygulamaya Yönelik Ayrıntıların Düzenlenmesi

        1. Komisyon Raporu (27 Ekim 1992)

        2. Parlamento Kararı (18 Ekim 1992)

        3. Liderler Zirvesinde (16 Ekim 1992, 11-12 Aralık 1992) Yerellik İlkesi

        4. Kurumlararası Uzlaşma (25 Ekim 1993)

        5. Yerellik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına Dair Protokol (2 Ekim 1997)

III. AB Karar ve Denetim Mekanizmalarında Yerellik İlkesi

    A. Karar Mekanizmasında Yerellij İlkesi

    B. Denetim Mekanizmasında Yerellik İlkesi

        1. Yerellik İlkesinin Denetimiyle İlgili Tartışmalar

        2. Yerellik İlkesinin Yargısal Denetimi

        3. Yerellik İlkesiyle İlgili Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararları

IV. Yerel Yönetimler Açısından Yerellik İlkesi

    A. Avrupa Birliği'ndeki Yerellik İlkesinin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Açısından Değerlendirilmesi

    B. Bölgeler Komitesi'nin Kuruluşu ve Yerellik İlkesiyle İlgili Faaliyetleri

    C. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yerellik İlkesi Bazında Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nda Haklarını Savunabilir mi?

V. Yerellik İlkesinin AB Açısından Genel Değerlendirmesi

 

Galeri Kültür Yayınevi

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı