Liberal
Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik Bir Sistemde Barış İçinde Birarada Varoluş Arayışı

Proje başlama tarihi: 24 Aralık 2003  Proje bitiş tarihi: 23 Aralık 2004

Proje Hakkında 

2004 yılında, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla "Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik bir Sistemde Barış İçinde Birarada Varoluş Arayışı" başlıklı bir proje yürütülmüştür. Bu proje, Türkiye'deki çeşitli inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşamasının önündeki engellerin soruşturulması, taleplerinin belirlenmesi, ilgili mevzuatın insan hakları ve demokrasi ilkeleri ışığında ele alınması ve bu alanda yapılması gerekenlerin tespitinin yanında; söz konusu grupların birbirlerinin taleplerine nasıl baktıklarının ve birbirlerinden neler beklediklerinin de karşılıklı olarak anlaşılmasını amaçlamaktadır.

Proje Faaliyetleri:

i. İki kapalı tartışma / çalışma toplantısı: Birinci toplantıda amaç, farklı din ve inanç gruplarına ait temsilcilerden veya bireylerden kendi sorunlarını, nasıl bir ortamda yaşamak istediklerini, başkalarının onlara ve onların diğer inanç gruplarına nasıl baktıklarını ve neler beklediklerini ifade etmelerini sağlamak ve bu konuda gerekli tespitleri yapmaktır.
İkinci toplantıda ise, Türkiye'de dinî özgürlüklerin geliştirilmesi, sözü edilen mevcut sorunların çözülmesi için hem devletin hem de ilgili tarafların yapması gerekenlerin konuşulması; ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili içtihatları ile Avrupa Birliği ülkelerinin uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

1. Her toplantı sonrası bir açıklama yayınlanmıştır. 
Açıklama 1
Açıklama 2

2. Türkiye'de Din Özgürlüğü Raporu hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

3. Üç kitap yayınlanmıştır :
   a. Dinî özgürlük, sivil toplum, çeşitlilik ve çoğulculuk gibi konular hakkında daha önce Türkçe'de yayınlanan makalelerin derlemesi-  
Türkiye’de Din ve Vicdan Hürriyeti: Çeşitlilik, Çoğulculuk, Barış, der. Murat Yılmaz
   b. Dinî özgürlük üzerine bir referans kitap tercümesi:  Çoğulculuğun Meydan Okuması: Beş Demokraside Kilise ve Devlet, Stephen V. Monsma – J. Christopher Soper
çeviren: Bilal Sambur
   c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarından bir seçme ve kararların yorumu: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü, Zühtü Arslan
Bu proje Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin katkılarıyla Liberal Düşünce Topluluğu tarafından yürütülen Mikro-Demokrasi Proje Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde ifade edilen görüşler Avrupa Birliği'nin ortak fikirlerini yansıtmak durumunda değildir.

Projenin Toplam Bütçesi: € 45,882.25

1. İnsan kaynakları 26.376,00
2. Seyahat: 2.925,28
3. Yayın ve toplantı harcamaları: 13.468,97
4. Kırtasiye ve iletişim: 3.112,00
Projenin Toplam Bütçesi: € 45,882.25
AB Komisyonu’nun Katkısı: € 43,588.14  
Yerel katkı: € 2,294.11

* 25 Temmuz 2005 tarihinde proje faaliyetleri ve harcama kalemleri Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.
** 16 Kasım 2006 tarihinde projenin harcamaları TC İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Müfettişleri tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı