Liberal
Özgürlük, Akıl ve Gelenek, Friedrich A. von Hayek

1. İki özgürlük geleneği 

Özgürlük bir tabiat durumu değil de bir uygarlık mamuulü ol-makla beraber, tasarım ürünü de değildir. Özgürlük müesseseleri, -özgürlüğün onun husule getirdiği her şey gibi- insanlar bu mües-seselerin getireceği yararları önceden görmüş olmaları münasebetiyle tesis edilmiş değildir. Fakat nimetleri fark edilince, insanlar özgürlüğün hükümranlığını mükemmelleştirmeye ve ge-nişletmeye, bu maksatla da, özgür bir toplumun nasıl işlediğini tetkik etmeye başladılar. Özgürlük teorisinin bu gelişimi esas itibariyle onsekizinci yüzyılda oldu. Bu gelişim iki ülkede başladı: İngiltere ve Fransa. Bunlardan birincisi özgürlüğü tanıdı, ikincisi tanımadı.

Makaleyi Pdf olarak görüntüle

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı