Liberal
Türkiye'nin Özgürlükçü Fikir Tarihi, Ankara Okuma Grubu

Profil

 


Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinin Özgürlükçü Fikir Tarihi
Okuma Programı


Yard. Doç. Dr. Salih Zeki Haklı Salih Zeki Haklı

Polis Akademisi Öğretim Üyesi

Son iki oturum 7 Mart ve 14 Mart Çarşamba 17.30 – 19.30 saatleri arası

Yer: Liberal Düşünce Topluluğu Kâzım Berzeg Özgürlük Kütüphanesi,

Ankara 

 


Okuma Programları dört hafta boyunca haftada bir gün Moderatör Akademisyen eşliğinde alt konu başlıkları üzerine okumalar etrafında katılımcıların tartışmalarıyla yürütülecektir. Katılımcılar için program öncesinde okunacak makaleler ve kitaplar ücretsiz sunulacaktır. 

Programa kaydolan katılımcının her hafta ilgili makaleleri okuyarak oturumlara katılması beklenmektedir. 

Programa katılım ücretsizdir; son 2 oturum herkese açıktır.

Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinin Özgürlükçü Fikir Tarihi Okuma Listesi 

17 Ocak 2018 Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi ve Ahmet Ağaoğlu

- Murat Yılmaz, “Ahmet Ağaoğlu ve Liberalizm Anlayışı”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 23, 1993.

- Salih Zeki Haklı, “Tek Parti Dönemi Türkiye’sinde İki Farklı Aydın: Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Hamdi Başar’ın Ekonomi ve Toplum Anlayışları”

24 Ocak 2018 Tek Parti Dönemi Ethem Menemencioğlu

- Salih Zeki Haklı, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal Liberal Bir Akademisyen: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu”, Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 82.
- Salih Zeki Haklı, “Tek Parti Dönemi”, Türk Romanında Tek Parti Dönemi: 1931 – 1946, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.

7 Mart 2018 Çok Partili Dönem ve Ali Fuat Başgil

- Mustafa Kürşad Birinci, “Terakkici Muhafazakâr Bir Mütefekkirin Sivil Toplum Tecrübesi: Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti", Muhafazakâr Düşünce dergisi, Sayı: 52, 2017.

- Aliyar Demirci, “Ali Fuat Başgil”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, Cilt: 7, Liberalizm, İletişim Yayınları. 

- Aliyar Demirci, “Ahmet Emin Yalman” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, Cilt: 7, Liberalizm, İletişim Yayınları. 

14 Mart 2018 Demokrasinin Kurumsallaşma Süreci ve LDT

- Bekir Berat Özipek, “Kâzım Berzeg”, Liberal Düşünce Topluluğu, 2005.

- Hamit Emrah Beriş, “Forum Dergisi”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, Cilt: 7, Liberalizm, İletişim Yayınları. 

- Bekir Berat Özipek, “Liberal Düşünce Topluluğu”, 2005.  

- Atilla Yayla,  Fikir Hareketleri ve Liberal Düşünce Topluluğu, Liberte Yayınları.
 * "Pratik Açmazlarıyla Liberalizm ve Liberal Düşünce Topluluğu Üzerine"
  * "Fikir Hareketleri Üzerine" 

 * "Liberal Düşünce Topluluğu'nun Doğuşu, Gelişimi ve Geleceği Üzerine"

- Oğuz Turan, Atilla Yayla ile Söyleşi: Özgürlüğün Peşinde, Liberte Yayınları.

BAŞVURU FORMU

twitter hesabı @ozgurdemos 
facebook sayfası @ozgurlukvedemokrasiseminerleri

Özgürlük ve Demokrasi Seminerleri okuma gruplarının tamamı

Kurumlar banner

Bu çalışma Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2016-II tarafından desteklenmektedir.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı