Liberal
Yasal ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de İfade Özgürlüğü Projesi

Başlama tarihi: 1 Eylül 2000 / fiilen:1 Şubat 2001  Bitiş tarihi: 31 Temmuz 2003

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde yerine getirilmesi öngörülen Kopenhag siyasî kriterleri arasında önemli bir boyut olan düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Avrupa Birliği Komisyonu İnsan Hakları Vakfı tarafından desteklenen bir araştırma ve yayın projesi yürütülmüştür. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin yasal ve sosyal bir "envanterini" hazırlayan proje, bu çerçevede Türkiye'nin AB’ye uyum sürecine önemli bir katkısı olmuştur.

Projenin amaçları: 

1. Türk mevzuatında düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin ayrıntılı bir dökümünü sunmak ve mevzuatın ıslahıyla Kopenhag siyasî kriterlerinin karşılanması doğrultusunda öneriler geliştirmek, 

2. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda kamuoyunun duyarlılık düzeyini tespit etmek, insan hakları taleplerinin "toplumsal tabanının" bir analizini yaparak siyasa yapımı ve uygulamalarına yol gösterici veriler hazırlamak,

3. Yayınlar ve toplantılar yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü alanında kamuoyunu ve karar vericileri bilgilendirmek. 

Proje Faaliyetleri: 

1. Uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi: Düşünce ve İfade Özgürlüğü, 8-9 Haziran 2001, İstanbul 

2. İki Ulusal Sempozyum düzenlendi:  

- İfade Özgürlüğü Mağduriyetleri Sempozyumu, 9-10 Mart 2002, İstanbul
- Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Bir Gelecek Perspektifi, 7-8 Haziran 2003, Ankara

3. Adana, Trabzon, İstanbul, Van, Çorum, İzmir, Samsun, Konya, Karaman, Eskişehir’i içeren 10 şehirde “Türkiye’de İfade Özgürlüğü” başlıklı panel yapıldı.

4.  Türk mevzuatında (Anayasa, yasalar, tüzük ve yönetmeliklerde) düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin ayrıntılı bir tespit ve öneriler paketi hazırlandı.

5. Türkiye kamuoyunda ve hakimler arasında düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin sorun/çözüm algılama biçimlerini tespit edecek kapsamlı bir "sosyal araştırma" yapıldı. 

6. Düşünce ve ifade özgürlüğü inceleme yarışması düzenlendi. 

7. Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine araştırmalar yayınlandı.


Proje Çerçevesinde Yayınlanan Aşağıdaki Kitapları LDT'den ücretsiz olarak temin edebilirsiniz:

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Reyhan Sunay, 
2. Madde 312, Ahmet Gökçen 
3. İfade Hürriyeti ve Sınırları, Wojciech Sadurski, çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu 
4. İfade Özgürlüğü: Felsefi Bir İnceleme, Frederick Schauer; çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu 
5. Serbest İfade: Hukuki ve Felsefî Denemeler, W. J. Waluchow, çeviren: Erhan Çağlar 
6. 21. Yüzyılda İfade Özgürlüğü, Robert Trager, çeviren: Nuri Yurdusev 
7. Hürriyet Üstüne, John Stuart Mill, çeviren: M. Osman Dostel
8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, der. Vahit Bıçak
9. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Kararlarında İfade Özgürlüğü, der.Zühtü Arslan 
10. Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, der. Reyhan Sunay 
11. Yargıtay Kararlarında Kararlarında İfade Özgürlüğü, der. Haci Ali Ozhan ve B. Berat Özipek 
12. Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Özgürlüğü, der. Bekir Berat Özipek 
13. Rapor: Türk Mevzuatının İfade Özgürlüğü Bakımından Değerlendirilmesi 
14. İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü konulu kamuoyu araştırması sonuçları ve değerlendirme raporu

 

 

 

Toplam Bütçe

€ 428.747,00

A. AB Komisyonu Katkısı

€ 385.872,30

B. Yerel Katkı

€ 42.874,70

1. İnsan Kaynakları: idari + telif çalışma vb 

€ 177.600,00

2. Seyahat, Konaklama ve İaşe

€ 80.677,00

3. Araç – gereç, destek malzemesi 

€ 7.124,00

4. Diğer harcamalar: Telif, tercüme, yayın, dağıtım, 
yemek, tanıtım ve mali denetim

€ 150.346,00

5. İletişim ve kırtasiye 

€ 13.000,00

Genel Toplam (A + B)

€ 428.747,00

 

 

 

 

 * Proje faaliyetleri ve harcamaları Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü 
Dernekler Masası tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı