Liberal
Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları I: Finans Lisesi, Mehmet Ali İlkaya

Eğitim ile yatıyor, eğitim ile kalkıyoruz, eğitimi artık daha çok tartışıyoruz, şüphesiz bu iyi bir gelişme. Ancak, eğitim sorunları tartışmak, zamanımızın büyük bölümünü alıyor. Bunun yerine zamanımızı eğitim sisteminin “yeni” değerlerini, misyonunu, yapılanmasını tartışarak, öneriler sunarak katkı sağlamak daha faydalı olacaktır. Bu kapsamda, üç yazılık bir yeni okullar önerisi sunmak istiyorum. 

Finans Liseleri

Malum “paraya hükmeden dünyaya hükmeder” prensibi ile finans konusunda uzman, girişimcilere ihtiyacımız var. Dünya bu yöne gidiyor, doğru düzgün toprağı olmayan, petrol zengini hiç değil bazı bölge ve ülkeler, (Singapur, Hong Kong, Dubai)gibi. Bu coğrafyalar birer para merkezi olarak dikkat çekmektedir. Bunlar gibi  serbest finans ve ticaret merkezleri inanılmaz bir zenginliğe kavuştular. O zaman parayı etkin kullanan, paradan para kazanmayı bilen uzmanlara ihtiyacımız var.

Finans liseleri özel kanunla kurulmalı, bu okullara öncelikle  MEB’in klasik kamu okulu yapılanmasından farklı olmalı. Yöneticileri, piyasa içinden sözleşmeli olarak alınmalı, öğretmenleri de çoğunluğu piyasa uzmanlarınca sözleşmeli ve performansa bağlı olarak işe alınmalı ve çalıştırılmalı. İlk etapta, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Denizli gibi illere okullar açılmalı. Yine okullar, klasik meslek lisesi olarak kurulmamalı, okulların ileride devamı niteliğinde olan bir yükseköğretim okulu da  (üniversite) açılmalı. Finans Üniversitesi için en ideal yer , İstanbul Finans Merkezi civarında olabilir.

Eğitime gelince; öğrenciler, sınav puanı ve yapılacak bir mülakatla bu okullara kabul edilmelidirler. Lise birinci sınıftan itibaren, Türkçe, Finans Matematiği, Yabancı Dil ve Bilişim dersleri ağırlıklı olarak verilmelidir. Lise ikinci sınıfta öğrenciler, “Klasik Menkul Kıymetler” (Borsa, Tahvil-Bono, Yatırım Fonu vb.) ve “Çağdaş Menkul Kıymetler” (Forex, Varant, Çapraz Kurlar vb.) alanlarından birini seçerek eğitimine devam etmelidirler. Eğitimler kesinlikle uygulamalı olmalı, önceleri sanal para ile sonra da gerçek para ile yapılmalıdır. Elde edilen kârın bir kısmı portföy sahibi öğrenci ve öğretmen arasında paylaştırılmalıdır.

Okulda klasik ders, ders zamanı gibi, yaratıcılığı engelleyen, formalitelere yer verilmemelidir, öğrenci ve öğretmenler rahat giyinmeli, teorik bilgiler daima uygulama ağırlıklı olarak aktarılmalıdır. Finans liseleri her ilde bir finans kuruluşu öncülüğünde kurulmalı, üstün yetenekli öğrenciler bu bankalarca burslu olarak desteklenmelidir. Okulların programı, alan uzmanlarınca yapılacak arama konferansları ile belirlenmeli, temel bir-kaç ders dışında geniş bir seçmeli dersler listesi ile farklı bir eğitim modeli uygulanmalıdır. 

Dünya’da rekabet eden, öncü, girişimci, yenilikçi olabilmek için sözünü etmeye çalıştığım türden okullara ihtiyacımız var. Finans, üretimin, girişimin ve ticaretin temel girdisidir. Yeterli para olmadan yaratıcı fikirler ancak hayal dünyasında gerçekleşir.

 

Diğer Yazılar:

Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları II: Girişimcilik Lisesi

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı