Liberal
Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları II: Girişimcilik Lisesi, Mehmet Ali İlkaya

“Girişimci doğulur mu? Yoksa girişimci olunur mu?” tartışması devam ededursun. Ben girişimcilik lisesi kurulması taraftarıyım. Hiç şüphesiz girişimci insanların bazı kişisel özellikleri (cesaret, atılganlık, risk alma) var. Ancak bunlar bir kimseyi tek başına girişimci yapmaya en azından çağın ruhuna uygun bir girişimci yapmaya yetmiyor. Bu kapsamda yukarıda saydığımız özelliklere sahip gençleri “girişimcilik liselerinde” eğitim almalarını sağlamalıyız. 

Türkiye’de 17 milyon genç nüfusa rağmen girişimci insan sayısı Avrupa ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin çok altında seyrediyor. Durum böyle olunca tıpkı Finans Liseleri gibi Girişimcilik Liselerinin de kurulması bir zorunluluk gibi görünüyor. 

Girişimcilik Lisesi,

Girişimcilik lisesi de tıpkı Finans Lisesi gibi özel kanunla kurulan, özel sektör mantığı ile yönetilen okullar olmak durumunda. Bu sınırlar içinde ile etapta, Kayseri, Denizli, Gazi Antep, Manisa, Bursa ve Eskişehir gibi sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan kentler tercih edilmelidir. Girişimcilik Liselerine öğrenciler bir yetenek ve kişilik testi sonucunda ayrıca mezun olduğu okulun referansı ile kabul edilmelidir. Lise birinci sınıfta Türkçe, matematik, ve sosyal bilimler dersleri genel çerçeve içinde ve piyasa içindeki teknoloji ve hizmetler temelinde teorik ve pratik olarak verilmelidir. Lise ikinci sınıftan itibaren; Hizmetler Piyasası ve Teknoloji Piyasası alanlarından birisinde eğitimine devam etmelidirler. Girişimciliğin temel değer ve girdileri, teorik “girişim” örnekleri, iş kurma, şirket kurma, iş ve ana hizmet kolunda genişleme, yeni bir iş koluna geçiş gibi disiplinler öğrencilere aktarılmalıdır. Dersler teorik kısa bilgilerden sonra sanal ve gerçek girişimlerle desteklenmelidir. 

Girişimcilik liseleri ildeki, İş-Kur ve KOSGEP ve büyük sanayi ve hizmet kuruluşlarınca desteklenmeli, yoksul öğrencilere bu kurumlar tarafından burs verilmelidir. Okul yöneticileri alanında uzman özel sektör çalışanlarından sözleşme ile seçilmeli, öğretmenlerin büyük çoğunluğu alanda deneyim sahibi asgari öğretim formasyonuna sahip kişilerden yine performansa dayalı sözleşme ile çalıştırılmalıdırlar. Okulda kıyafet, serbest, derslikler ise küçük atölye olarak dizayn edilmelidir. Öğrenci ve öğretmenler okul binası içinde hapsolmamalı, piyasa araştırması, firma gezileri, iş etütleri gibi beceriler bizzat yerinde gözlenmelidir. Girişimcilik lisesi mezunları kamu ve özel bankaların finans desteğini almakta pozitif bir ayrıcalığa (yeni bir iş kuram şartı ile) sahip olmadırlar.

Girişimcilik lisesi mezunu bir gencin en az 100 kişiyi istihdam edecek bir atılımda bulunduğunu varsayarsak, 1000 mezun 100 bin kişiye iş imkânı sağlamış olur. Ayrıca, bu tür okullara ebeveynlerin çok büyük ilgi göstereceğini söylemek sanırım kehanet olmaz. Zira, ebeveynlerin okuldan bekledikleri “iyi bir yaşam” için fırsat sunmasıdır.

 

Diğer Yazılar:

Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları I: Finans Lisesi

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı